Posted on Leave a comment

Idéen om Miljøopplysningen

Langt baki hodet sitter du med en idé. Men den er så tåkete og fjern, at det virker usannsynlig at den vil gjennomføres. Hva gjør du? Få oversikt! Snør idéen sammen og konkretiser den! Alt må ikke være på plass med en gang, bare få på plass kjernen i konseptet og jobb ut i fra den. Hva er formålet? Hvem er målgruppen?

Why-Managers-Should-Rethink-The-Idea-Of-Rational-Decision-Making.jpg

Jeg har en sånn idé. En idé som foreløpig er litt uoversiktlig, men som jeg har som mål å snøre sammen i løpet av denne oppgaven. Den går ut på å lage en nettside som skal ta tempen på og gi en oversikt over hva som rører seg i landet når det gjelder planeten og miljøet. Personlig er miljø noe som opptar meg i stor grad og det er jeg ikke alene om. Derfor har miljø også blitt stor business de siste åra og miljøvennlige alternativer er definitivt framtiden.

1461379627_486523_422_155022_.jpgVi er i en tid hvor folk er i ferd med å åpne opp øya, men enda råder det et kaos. Jeg vil lage en side som skal bidra til å gi en litt bedre oversikt. En side hvor man kan få med seg det som skjer i utviklingen og som kan gi et mer samlet overblikk over tanker, muligheter og alternativer, litt som en søkeagent. Siden min blir et samarbeid mellom flere ulike arenaer, hvor fellesnevneren er omtanken for miljøet.

Så, hvem vil være interesserte i å besøke siden? Og hvem vil være interesserte i å engasjere seg i den og å spre den videre?

Miljøopplysningen vil være relevant for alle som er opptatt av miljø og for alle som kunne tenke seg å få mer kunnskap rundt temaet, en gruppe jeg heretter vil betegne som “brukerne”. Men den vil også være relevant for enkelte grupper og individer som er interesserte i å fremme seg selv, som for eksempel bloggere, bedrifter og organisasjoner, heretter kalt “kunder”. Siden vil gi potensielle kunder en mulighet til å nå ut med sine budskap så lenge budskapene er relevante, og et samarbeid med slike aktører er viktig for meg for å få en informativ og oppdatert side. Miljø er på mange måter politikk, men siden skal være så lite politisk som mulig og politiske partier kommer ikke til å få benytte seg av den som en kanal.

Såvidt jeg vet finnes det ingen slik side fra før, ihvertfall ikke i Norge. Min side skal ikke være skapt primært av meg. Den skal ikke være skapt av én enkelt organisasjon, én enkelt blogger eller én enkelt bedrift, den skal skapes av alle som vil bidra. citizens_initiativeDet finnes mange sider som fokuserer på miljø, men kan man stole på de enkelte? Her er en uavhengig side som vil samle informasjon, kunnskap og meninger fra forskjellige arenaer, slik at man har mulighet til å gjøre seg opp egne meninger. Det vil bli en side med mye fakta, men allikevel ikke en faktaside. Den skal være nyttig og informativ og den skal være et samlingspunkt og en møteplass. Miljøopplysningen skal rett og slett bli den siden man besøker om man lurer på noe som har med miljøet å gjøre, enten det gjelder nyheter, forskning, meninger, tips eller oversikter over alt fra arrangementer til hvor man kan handle mest miljøvennlig. Selv om siden er min idé, er det ikke mine idéer som primært skal fram.

Målet er at siden skal være informativ, så ingen vil utelates om de ikke er villige til å betale for plassering. Derimot vil det tilbys ekstra synlige annonseplasser til de som er villige til å betale for det. Jeg vil også legge opp til at brukerne kan komme direkte i kontakt med bedrifter via siden, en tjeneste de aktuelle bedriftene på sikt må betale for. Jeg blir et mellomledd og de som ikke betaler for dette vil ikke få en direkte kobling, noe som vil kreve at potensielle kunder må gå en omvei, som igjen kan føre til at de heller velger en annen aktør. Forhåpentligvis vil det å samle oversikt gjøre at mange brukere oppsøker Miljøopplysningen når de lurer på noe og er jeg riktig heldig vil i visse tilfeller min nettside komme opp foran noen av de aktuelle aktørene sine sider, hvilket fører til at de vinner på å betale meg for å få trafikk. Siden skal være et attraktivt sted å vise seg fram på om man har noe relevant å tilby, enten i form av blogging eller varer og tjenester. Siden vil bidra til verdiskapning ved å  senke søkekostnader, informasjonskostnader og beslutningskostnader for nettsidens brukere og det vil bli vinn-vinn for meg som driver siden, kunder som annonserer på siden og for brukerne av siden.

For å få en best mulig side vil det kreves mye tid, det er mye som må koordineres. Selv om det er jeg som driver siden, er den et samarbeid mellom mange aktører og det er mye som må på plass. Fordelen med å drive digitalt er at koordinering gjennom nettverk senker transaksjonskostnadene da vi ikke nødvendigvis trenger å treffes fysisk, det meste kan gjøres fra stedet der hver enkelte part befinner seg.

Training And Development

I mitt tilfelle senkes også transaksjonskostnadene ved at jeg får andre til å gjøre mye av jobben for meg, det er andre som i grove trekk bygger opp siden – Og tanken er at de gjør det gratis, eller til og med betaler meg for å gjøre det, fordi de også har noe å vinne. Her kommer temaet “relasjonskostnader” inn – Jeg må holde aktører inne og skape en god kontakt med dem, da er det større sjanse for at de vil være lojale mot meg, det er tross alt de som skal finansiere siden min. Kundene er mine viktigste produksjonsmidler, de er selve maskineriet, og jeg vil unngå opportunistisk atferd – at de for eksempel fristes til å starte opp noe lignende for seg selv eller velger å bruke annonseringsmidlene sine hos noen andre. Å gjøre en god jobb med tanke på relasjonskostnader vil ikke koste all verden av penger, men tid. Jevnlig kommunikasjon er viktig og det er alltid lurt å møtes fysisk før man inngår et samarbeid, rett og slett fordi at da utvikles det lettere tillitt.

Hittil har mine søkekostnader og informasjonskostnader vært en del av en skoleoppgave og tiden jeg jeg har brukt på å søke og planlegge nettsiden er tid jeg uansett hadde satt av til skolearbeid. 1413404531-how-not-waste-timeKjenner meg derfor nokså fornøyd, for min del har det blitt to fluer i ett smekk. Men jeg skal jo ikke gå på skole for alltid, søkekostnader og informasjonskostnader må derfor tas med i videre beregning, disse også i form av tid, først og fremst. Dette handler om ressursene som blir brukt til å finne gode produkter, løsninger og tjenester som er tilgjengelige, og hvilke priser og egenskaper de forskjellige har. Dette er viktige punkter for å få til en god nettside som i tillegg skal være bærekraftig. Det vil kreves stadig opprettholdelse og videreutvikling for at konseptet ikke skal kunne bli kopiert.

Nettverkseffekter og increasing returns

Jeg har et ønske om at Miljøopplysningen skal bli en side hvor det kan oppstå gode nettverkseffekter. Jo flere mennesker som besøker siden, jo flere kommer til å ville benytte seg av den som et sted de selv kan ytre seg eller vise seg fram, hvilket gir penger i kassa. Digitale tjenester kan nytte godt av nettverkseffekter og for å oppnå dette kreves det at brukerne av nettverket er aktive. Dette vil jeg løse ved å tilby kundeomtaler og “stjernerangering”, brukerne skal ha anledning til å dele sine erfaringer om de forskjellige bedriftene og tjenestene som tilbys av de ulike aktørene, noe som igjen vil gjøre siden mer attraktiv for andre brukere. Jeg tenker også på å opprette et eget diskusjonsforum, dette er for å gi alle en mulighet til å delta på siden, både miljøforkjempere, kritikere og andre som har relevante spørsmål. Som en bonus blir det skapt mer innhold uten at jeg trenger å gjøre noe for det, samt at aktive brukere gir gevinst. Les mer om nettverkseffekter HER.

Siden vil skape increasing returns, altså økende utbytte. Det er en digital tjeneste og det jeg tilbyr har ingen fysisk kapasitetsgrense da det ikke finnes noen fysisk representasjon av produktet. Kostnadene ved å betjene en kunde er lav og så lenge siden min har god nok kapasitet vil jeg kunne ta i mot mange brukere som kan benytte seg av tjenestene jeg tilbyr, uten at det vil koste meg noe. Jo flere som oppdager siden min, jo mer vil jeg tjene – Det vil ikke koste mer å drive siden om det er 50 besøkende eller om det er 5000.240_F_187188002_j9FM18we2gaYyZmbTQ1LfCZRdauZFvRo.jpg

En forretningsmodell kan betegnes som en egenskap ved selve tjenesten og kan for eksempel hjelpe til med å konkretisere måten man tjener penger på eller til å klassifisere forskjellige prosesser i en bedrift. Nettsiden min er bygget som en verdikjede – Jeg må integrere prosesser fra forskjellige aktører inn i mitt eget nettverk. Miljøopplysningen blir ikke store greiene om ingen er intersserte i å samarbeide med meg, samtidig krever siden god kontroll gjennom alle ledd, jeg må passe på at innholdet som publiseres er relevant og passende og at de jeg samarbeider med fokuserer på miljø. Jeg vil ta i bruk både annonsemodellen og affiliatemodellen, kunder betaler for annonsering på siden min, samt at jeg tjener penger ved å sende trafikk til andre nettsteder. I communitymodellen vil man få brukere som bruker tid på tjenesten basert på en felles interesse. Siden min er en spesialisert nettside og kan dra nytte av dette, for eksempel i form av diskusjonsforumet.

Planen er å sette opp siden som en blogg, først og fremst fordi det finnes mange gode løsninger innen bloggsider til en lav kostnad. Det finnes mange forskjellige plugins, altså tilleggsmoduler som gir ekstra funksjonaliteter. Som en blogg kan jeg henvende meg til andre bloggere og invitere dem til å skrive gjesteinnlegg, noe jeg også kan ta betalt for om siden oppnår popularitet. Jeg tror jeg kan greie å sette opp det meste selv, men det kan jo etterhvert vise seg at ekspertisen til en som er god på å sette opp nettsider ikke vil være så dumt. Kanskje ville det også vært fornuftig med en som kan lage gode digitale annonser. pengar (1)Her må jeg bare prøve meg fram og i første omgang må jeg gjøre det så billig som mulig. Planen er å drive siden alene inntil videre, forhåpentligvis vil jeg få litt dugnadshjelp av en venn hvis det skulle bli hektisk. Investeringkostnadene er fullstendig overkommelige. Det er en del gratis plugins og det blir ingen kostnader der nå i starten. Da gjenstår det i grunnen bare domene og webhotell, som koster rundt 400,- å opprette og ca 600,- per år etter dette.

Forhåpentligvis vil gjesteinnlegg og poster på siden deles videre. Men er det nok folk som bryr seg om å dele blogginnlegg om miljø? Det synes jeg er et spennende spørsmål og det gjenstår å se. Jeg leste nylig et innlegg skrevet av en som hadde vært på nattevandring for FNs bærekraftsmål. Det var visstnok 12 000 mennesker som hadde samlet seg i hovedstaden vår for å markere bærekraftsmålene, det var blitt holdt apeller og artister hadde stilt opp til konsert. Man skulle tro at et slikt arrangement var noe å nevne i forkant og i etterkant, men sannheten er at det var svært lite mediedekning av arrangementet.

Folk er jo generelt mer bevisste nå enn de var bare for noen år siden. Men er de interesserte nok?

Heldigvis har jeg god tid i hverdagen, dette prosjektet krever ikke så mye penger og jeg har mulighet til å feile uten at det får store konsekvenser. Det gjør at jeg, tross alt, vil gå for å skape denne nettsiden. Jeg må innrømme at jeg blir litt stressa av all likegyldigheten, er dette egentlig ugjennomførlig? Samtidig gjør det meg enda mer gira og klar til dyst, fordi at det understreker hvor mye siden trengs og jeg velger å ha troen på at mange vil bruke den om de får høre om den. En kritisk suksessfaktor for å lykkes med dette er at jeg må få med meg mange aktører fra starten av. Ikke minst må siden markedsføres godt og det er viktig at den er rik på informasjon, men allikevel oversiktlig, ryddig og enkel i bruk.

Så lenge jeg har en datamaskin, tilgang til nett og godt med tid er det i grunnen bare å kjøre på med realiseringen. Kapitalen er bankers – Jeg panter noen flasker, så er det i boks. Haha! Litt tørr ordspill-humor der ja, for de som liker det. Poenget er at jeg ikke trenger mye kapital. Og det er flott, for det har jeg ikke heller. Sender med dette ut et budskap om at har du en ide, så prøv da, vel! Den digitale verdenen byr på en haug av muligheter, uten at du trenger et hav av ressurser. Start et sted og se hvor det fører deg, hvem veit – Kanskje den drømmen din ikke var så dum allikevel.

noticia_83402

Kilder:
“Den Digitale Økonomien”, Arne Krokan
“Rework”, Jason Fried&David Hansson
https://winningwp.com/best-free-wordpress-plugins/
https://stammen.no/hvordan-sette-opp-en-blogg

Please follow and like us: